Lionstoiminta

Mitä on lionstoiminta?

 

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä.

Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinyhteisö, jossa heikompiosaisia on paljon. Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. paikallisten lasten- ja vanhuskotien auttaminen, stipendien jako kouluissa, sotaveteraanien auttaminen, vanhusten kotien kunnostaminen. Lisää esimerkkejä klubien aktiviteetteja ja toimintaa löytyy klubien omilta kotisivuilta (kts. kohta Lions-klubit ja piirit). Nuorisovaihto-ohjelmamme (16 - 21 -vuotiaitten nuorten 3 - 6 viikon oleskelua kesäisin leireillä tai isäntäperheissä) välityksellä lionsklubit lähettävät Suomesta ulkomaille ja vastaanottavat ulkomailta Suomeen noin 300 nuorta vuosittain. Joidenkin lionsklubien aktiviteetteina ovat myös nuorisoklubit, n k leoklubit, joihin jäseninä kuuluu 12 - 30 -vuotiaita nuoria, leoja.

Suomessa järjestetään aika ajoin valtakunnallisia kampanjoita. Tutuiksi yleisölle ovat jo tulleet Punainen Sulka -kampanjat, joita on toteutettu vuodesta 1972 noin 5 - 10 vuoden välein. Varoja on kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja -invalidien, vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi. Viimeisin Punainen Sulka -kampanja toteutettiin vuonna 2006, jolloin kerättiin varoja Suomen lasten ja nuorten paremman elämän puolesta.

Suomalaiset lionit osallistuvat eri aktiviteetteihin myös pohjoismaisella tasolla. Nordiska samarbetsrådet - NSR (Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto) perustettiin jo vuonna 1962 pohjoismaiden lioneiden yhteistyöelimeksi. NSR:n puitteissa suomalaiset toteuttavat yhteispohjoismaisia palveluprojekteja.

Jäsenyys maailman suurimmassa palvelujärjestössä laajentaa vastuutamme myös maailmanlaajuisesti. Järjestön suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näkövammaisten auttaminen (kaihileikkauksia, rokotusohjelmia jokisokeutta vastaan, silmäklinikkatoimintaa ja suuria näöntarkastusoperaatioita). Myös suomalaiset lionit ovat tukemassa näitä kansainvälisiä ohjelmia. Vuosina 2005 - 2008 lionit toteuttivat maailmanlaajuisesti näönsuojelukampanjaa Campaign SightFirst II, jonka tavoitteena on poistaa estettävissä oleva sokeus maailmasta.

 

Kirja "Leijonan jalanjälkiä - Puoli vuosisataa suomalaista lionstoimintaa"

Suomalaisen lionstoiminnan 50-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2000 julkaistiin FT Marja Kokon ja dosentti Heikki Rantatuvan kirjoittama kirja suomalaisesta lionstoiminnasta viiden vuosikymmenen ajalta. Kirjassa on paljon kuvia lionien ja lionsklubien toiminnasta ja jokaisesta luvusta löytyy lyhennelmä sekä ruotsiksi että englanniksi.

Leijonan jalanjälkiä -kirjaa on rajoitetusti tilattavissa Lions-liiton tarvikemyynnistä.

 

Historiatietoja lyhyesti

Lions Clubs International -järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones 7.6.1917.

Suomeen lionsaatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari, Suomen lionstoiminnan kummi. Lionstoiminta juurtui Suomeen lopullisesti, kun ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.

30.6.2011 lionsjärjestössä on n. 1,34 miljoonaa jäsentä, jotka toimivat yli 46 000 lionsklubissa 206 maassa tai itsehallintoalueella. Jäseninä on myös naisia (n. 22 %), jotka ovat voineet liittyä lionsklubeihin vuodesta 1987 alkaen.

Suomessa toimivia lionsklubeja on 953 ja jäseniä niissä n. 26 000. Yhteisklubeja (sekä mies- että naisjäseniä) on 71, naisklubeja 148 ja loput ovat miesklubeja. Liitännäisklubeja on 4. Lionien nuorisojärjestöön kuuluvia leoklubeja Suomessa on 19 ja niissä jäseniä n. 190.

Järjestön tunnuslause

We serve - Me palvelemme - Vi tjäna

Lions-sana muodostuu sanoista

 

L

Liberty

= Vapaus

 

I

Intelligence

= Valistuneisuus

 

O

Our

= (meidän)

 

N

Nation's

= Kansamme

 

S

Safety

= Turvallisuus

 

Nykyään tulkitsemme Lions-sanan myös näin:

L

Leadership

Luovuta

Livsbejakande

I

Information

Isänmaasi

Ideal

O

Opportunities

Onnellisempana

Omdanar

N

Network

Nousevalle

Nya

S

Strength

Sukupolvelle

Släktled

 

 

Lionstoiminnan toiminta-ajatus

Suomalaisen lionstoiminnan toiminta-ajatus on seuraava:

Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla.